Thiết bị y tế

Phòng sạch

Phòng sạch

Nhà sản xuất: GMP Technical Solutions

Xuất xứ: Ấn Độ

Đặc tính kỹ thuật chính

Phòng sạch GMP được thiết kế để dễ dàng lắp đặt theo mô-đun. Cho dù bạn đang bổ sung, sửa phòng sạch hiện có, hoặc xây dựng phòng sạch mới, hệ thống mô-đun GMP sẽ phù hợp với tất cả các yêu cầu cụ thể của bạn.

Hệ thống có thể được tích hợp cùng với các hệ thống mới hoặc hiện có. Phương pháp xây dựng đơn giản và các hệ thống mô-đun của GMP sẽ giúp khách hàng của chúng tôi giảm thiểu thời gian xây dựng tổng thể.

Liên hệ đặt hàng

Sản phẩm khác

Giấy siêu âm

Giấy siêu âm

Nhà sản xuất: Zeit Trading Co., Ltd

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hệ thống khí y tế trung tâm

Hệ thống khí y tế trung tâm

Nhà sản xuất: Medimax

Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy sắc thuốc

Máy sắc thuốc

Nhà sản xuất: Kyungseo

Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy giáp  sát ô xy qua da

Máy giáp sát ô xy qua da

Nhà sản xuất: Medicap

Xuất xứ: Đức

Ống soi thanh quản có màn hình

Ống soi thanh quản có màn hình

Nhà sản xuất: HugeMed

Xuất xứ: Trung Quốc

Sinh phẩm

Sinh phẩm

Nhà sản xuất: Ampliqon

Xuất xứ: Đan Mạch

Bộ nội soi thực quản

Bộ nội soi thực quản

Nhà sản xuất: Hyunjoo

Xuất xứ: Hàn Quốc

Xe đẩy máy tính và thiết bị y tế

Xe đẩy máy tính và thiết bị y tế

Nhà sản xuất: Anqing Kangmingna

Xuất xứ: Trung Quốc