Thiết bị y tế

Giấy siêu âm

Giấy siêu âm

Nhà sản xuất: Zeit Trading Co., Ltd

Xuất xứ: Hàn Quốc

Máy chẩn đoán xơ vữa động mạch

Máy chẩn đoán xơ vữa động mạch

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Buồng ô xy cao áp đơn người

Buồng ô xy cao áp đơn người

Nhà sản xuất: Sechrist

Xuất xứ: